Gula ögon – vad är värt att veta?

Żółte oczy

Gula ögon kan vara ett symptom på många tillstånd, men de behöver inte nödvändigtvis indikera en allvarlig sjukdom. Ta reda på orsakerna till gula ögon och vilka åtgärder du ska vidta vid detta symptom.

Vad är gula ögon?

Termengula ögon” syftar på den gulaktiga färgen på ögats sklera, som är synlig på den vita delen av ögat. Det är inte ögats naturliga färg. Skleran är ögats yttre hölje som skyddar ögongloben. När vi talar om gula ögon syftar vi på färgförändringen i denna sklera. Gula ögon förknippas ofta med förhöjda nivåer av bilirubin i blodet. Bilirubin är ett gult pigment som bildas under den naturliga nedbrytningsprocessen av röda blodkroppar. Under normala förhållanden bearbetas bilirubin av levern och utsöndras från kroppen. Men om något stör denna process kan bilirubin ansamlas i kroppen, vilket leder till en gulaktig färgning av huden och ögonen, vilket kallas gulsot.

Orsaker till gula ögon

Gula ögon kan orsakas av ett antal faktorer, och deras utseende indikerar ofta ett hälsoproblem som behöver uppmärksammas. Här är några av de främsta orsakerna till gula ögon:

  • Förhöjtbilirubin: Som nämnts tidigare är detta den vanligaste orsaken till gula ögon. Det kan bero på leverproblem, infektioner eller blodsjukdomar.
  • Alkoholism: Överdriven alkoholkonsumtion kan skada levern och störa dess förmåga att bearbeta bilirubin, vilket leder till gulsot.
  • Hepatit: Sjukdomar som virushepatit kan skada levern och störa dess funktion, vilket leder till en ansamling av bilirubin i kroppen.
  • Leversjukdomar: Andra leversjukdomar, t.ex. cirros eller levercancer, kan också leda till gula ögon.
  • Blodsjukdomar: Vissa blodsjukdomar, t.ex. hemolytisk anemi, kan orsaka överdriven förstörelse av röda blodkroppar, vilket leder till förhöjda bilirubinnivåer.

Det är viktigt att komma ihåg att gula ögon kan vara ett symptom på ett allvarligt hälsoproblem. Om du upptäcker gulaktiga ögon eller gulaktig hud bör du kontakta din läkare så snart som möjligt.

Alkoholism och gula ögon

Alkoholism är en kronisk sjukdom som kännetecknas av överdriven och okontrollerad alkoholkonsumtion, vilket leder till fysiskt och psykiskt beroende. Ett av de mest synliga och oroande symtomen på alkoholmissbruk är gula ögon, som är direkt relaterade till leverskador.

Levern är ett viktigt organ som ansvarar för att metabolisera och eliminera toxiner från kroppen, inklusive alkohol. När vi konsumerar alkohol bearbetar levern den för att avlägsna den från blodet. Överdriven och långvarig alkoholkonsumtion kan dock överbelasta levern, vilket leder till leverskador och en oförmåga att effektivt avlägsna toxiner.

Som ett resultat av denna leverskada kan bilirubinnivåerna i blodet stiga. Som tidigare nämnts är bilirubin ett gult pigment som bildas när röda blodkroppar bryts ned. När levern inte kan bearbeta bilirubin effektivt ansamlas det i kroppen, vilket leder till en gulaktig färgning av huden och ögonen, så kallad gulsot.

Alkoholisk gulsot är ett av de första och mest synliga symtomen på leverskada orsakad av alkoholism. Det kan åtföljas av andra symtom som mörk urin, ljus avföring, buksvullnad, illamående, kräkningar och buksmärtor.

Det är viktigt för personer med alkoholism att vara medvetna om dessa symtom och att söka medicinsk hjälp om de uppstår. Tidigt ingripande och behandling kan förhindra ytterligare leverskador och potentiellt rädda liv.

Alkoholism gula ögon
Alkoholism och gula ögon / canva

Gula ögon i hörnen

Gula fläckar eller knölar i ögonvrån, ofta kallade ”xanthelasm”, är relativt vanliga, särskilt hos äldre personer. Även om de kan vara estetiskt oönskade är de vanligtvis ofarliga och påverkar inte ögonhälsan. De kan dock tyda på vissa hälsoproblem.

Xanthelasma är små, platta, gula fläckar eller knölar som består av ackumulerat fett under huden. De uppträder oftast i ögonvrårna, men kan också förekomma på andra ställen på kroppen. Här är lite viktig information om xanthelasm:

  • Kolesterol: En av de vanligaste orsakerna till xanthelasm är förhöjda kolesterolnivåer i blodet. En ansamling av kolesterol under huden kan leda till att dessa gula fläckar bildas. Personer med xanthelasm bör regelbundet kontrollera sitt kolesterol och andra blodfetter.
  • Genetiska sjukdomar: I sällsynta fall kan xanthelasma vara ett symptom på ärftliga metaboliska sjukdomar som familjär hyperlipidemi. I sådana fall kan xanthelasma uppträda i yngre åldrar.
  • Behandling: xanthelasma kan behandlas med olika metoder, inklusive kryoterapi, laserterapi eller kirurgi. Valet av metod beror på makulornas storlek och placering samt patientens individuella preferenser.
  • Andra orsaker än kolesterol: Även om förhöjt kolesterol är den vanligaste orsaken till xanthelasm, kan de också förekomma hos personer med normala kolesterolnivåer. I sådana fall kan orsaken vara relaterad till andra faktorer, t.ex. leversjukdom, diabetes eller sköldkörtelrubbningar.

Sammanfattningsvis är gula ögon i hörnen, eller xanthelasma, vanligtvis ofarliga, men kan tyda på vissa hälsoproblem, särskilt kolesterolrelaterade. Om du märker sådana fläckar på din hud är det värt att konsultera en hudläkare eller ögonläkare för att lära dig mer om deras orsaker och behandlingsalternativ.

Sammanfattning av gula ögon

Gula ögon kan vara ett symptom på många tillstånd, men de indikerar inte alltid ett allvarligt hälsoproblem. Det är viktigt att övervaka eventuella förändringar i dina ögons utseende och kontakta din läkare om symtomen kvarstår eller förvärras.

Gula ögon – vanliga frågor och svar

Vad betyder det att man har gula ögon?

Gula ögon innebär att skleran är gulaktig, vilket kan tyda på förhöjda nivåer av bilirubin i blodet, vilket ofta förknippas med leverproblem eller gulsot.

Finns det gula ögon?

Ja, gula ögon är en gulaktig färgning av ögats sklera, vilket kan vara ett symptom på olika sjukdomstillstånd.

Vad betyder gul hudfärg?

Gul hudfärg, s.k. gulsot, kan vara ett tecken på leverproblem, infektioner eller blodsjukdomar som leder till förhöjda bilirubinnivåer.

Vad betyder gula proteiner i ögat?

Gula proteiner i ögat tyder på att skleran är gulaktig, vilket kan vara ett symptom på gulsot eller andra hälsoproblem, t.ex. leversjukdom.

Vilka sjukdomar kan kännas igen på ögonen?

Olika sjukdomar kan kännas igen på ögonen, t.ex. diabetes, högt blodtryck, leversjukdom samt vissa autoimmuna sjukdomar och cancer.

Hur känner man igen gulsot?

Gulsot känns igen på en gulaktig färg på hud och ögon, mörk urin och ljus avföring. Det kan också åtföljas av en känsla av trötthet och buksmärtor.

Similar Posts

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *