Låga frekvenser i rummet – hur man hanterar dem

Närvaron av lågfrekventa ljud följer oss i många aspekter av vardagen. Närvaron av ljud inom 20 Hz-området har en negativ inverkan på hörselsystemet, så det är värt att använda olika förebyggande åtgärder där det är möjligt. Även om robust inredning kan vara till stor hjälp är det också viktigt att komma ihåg det mänskliga örats egenskaper, som reagerar mycket känsligt på den här typen av ljud. För att praktiskt taget motverka att känsliga låga ljud tränger in i våra öron krävs professionell utrustning som kan absorbera skadliga emissioner och riktningsabsorbera dem. Tanken med detta är att ge människor ett bättre skydd och därmed göra det lättare för dem att utföra aktiviteter i närheten av låga röstfrekvenser.

Låga frekvenser i hushållet

För att effektivt kunna hantera ljud vid den nedre hörselgränsen (20-50 Hz) måste man först vara medveten om varifrån de kommer och vad som kan orsaka dem. Dessa ljud orsakas oftast direkt av människan och kan ta sig många olika uttryck. De förekommer oftast i form av stegljud, som orsakas av att man trampar, stampar eller flyttar på vissa föremål. De hörs tydligast på moderna laminatgolv – på sådana ytor sprids de med stor lätthet. De sprids mycket mindre på lädermattor eller träparkettgolv och orsakar mindre skada på mänskliga öron. Man får inte glömma att ljudintensiteten också påverkas av hur inredningen ser ut och hur stor volym det är i bostaden (t.ex. flerfamiljshus, villa).

Lågfrekventa ljud kan även förekomma vid daglig användning av smartphones. De avger nämligen alla slags vibrationer (t.ex. samtal, notiser, meddelanden), som det är omöjligt att inte komma i närkontakt med när man använder denna typ av apparater. Många moderna smartphones har omfattande mono- eller stereohögtalare, vars regelbundna användning vid hög volym kan orsaka betydande hörselnedsättning. Vi är dock inte helt hjälplösa i denna situation, eftersom det finns speciell programvara för att redigera och korrigera skadliga basljud. Dessa program minskar förekomsten av lågfrekventa ljud, vilket också ger avsevärda fördelar när man lyssnar på musik. Detta kan bidra till att bevara din hörsel och göra multimediaunderhållning mer njutbar.

Det är värt att komma ihåg att det, förutom mobiltelefoner, finns ett antal andra användbara apparater där lågfrekventa emissioner är vardagsmat. Det handlar om apparater som drivs av elmotorer och som vi kan stöta på när vi bor i hus eller lägenheter av modern konstruktion. Dessa byggnader är vanligtvis utrustade med innovativa fläktar eller professionella luftkonditioneringssystem, vars fruktbara arbete kommer i kontakt med våra örons känslighet och orsakar ett välkänt ljud. Dess regelbundenhet gör att inte bara hörselorganet lider, utan även människors välbefinnande. Detta är dock inte nödvändigt – vi kan förhindra det genom att använda öronproppar eller bära professionella headset.

Hur hanterar man låga frekvenser i ett rum?
Hur hanterar jag låga frekvenser i mitt rum?

Professionella metoder för att förhindra låga ljud

Användning av basfällor (bredbandsfällor)

Den praktiska användningen av basfällor visar sig vara extremt fördelaktig när man arrangerar eller utformar rum, eftersom basfällor är mycket effektiva i ett brett spektrum av ljudband – ofta minskar de emissioner från 50 till 4000 Hz. Basfällor absorberar skadliga lågfrekventa ljud, vars spridning kan höras som brummande eller mullrande. För att kunna använda dem bör de placeras i rummets hörn. En korrekt placering av dem säkerställer att låga toner delvis elimineras, eftersom det inte är möjligt att undertrycka alla sådana ljud. Basfällor kännetecknas av sin lätta konstruktion och attraktiva form – de tillverkas vanligtvis av akustiskt skum, glasfiber och mineralull. Innan du använder dem är det lämpligt att göra en professionell studie av rummets ljudkapacitet med hjälp av en akustiker. Även om basfällor är mycket effektiva, dämpar de endast ljud under 70 Hz i genomsnitt.

2 Användning av bredbandsabsorbenter

Bredbandsabsorbenter används vanligtvis i form av vägg- eller takpaneler för kommersiella interiörer. Valet och den praktiska användningen av dem beror på typen av rum, graden av möblering samt det aktuella utrymmets kvadratmeteryta. De är bäst lämpade för professionella musikstudior, där låga toner avges relativt ofta. Med hjälp av bredbandsabsorbenter är det möjligt att framföra musik eller sång utan problem, och att ta emot tal från andra personer korrekt och tydligt utan störningar. Dessa produkters framgång ligger i de högkvalitativa materialen med akustiska egenskaper. Konstruktionen av de bästa av dem bör inte sakna massiv möbelskiva (HDF) eller multifunktionell Isover-ull.

3 Användning av avstämda membranfällor

De gör att du kan bekämpa ett specifikt frekvensvärde som uppstår inom en viss plats. De kan konfigureras beroende på rummets beskaffenhet och kräver rätt val av massa och membran. För att göra detta ska du använda en professionell kalkylator för att beräkna fällornas volym, vars avgörande faktor är dimensionerna på det intressanta rummet. När du gör beräkningen måste du också ange platsen för lyssningspunkten och ljudkällorna (i form av koordinater). För att anpassa dem för optimal funktion är det lämpligt att utföra en rad experiment och specialiserade mätningar. De består av ljudabsorberande skum med varierande densitet och är i praktiken perforerade – hål görs i dem för att underlätta akustisk penetration.

Ljudspridning
Diffusion av ljud

4 Användning av Helmholtz-resonatorer

Denna lösning verkar vara mer effektiv än att använda membranfällor. Dessa resonatorer kan – precis som de tidigare nämnda fällorna – effektivt ställas in för givna frekvenser. De har formen av olika block eller höljen, med hål i form av cirklar eller kvadrater. Trä är ett populärt tillverkningsmaterial, men de kan också bestå av glas eller metall. Ett exempel på användning av Helmholtz resonatorteknik är principen för akustiska diffusorer, vars huvudsakliga syfte är att sprida ljudvågorna så långt som möjligt. Dessa träformer minskar efterklangen på ett tillfredsställande sätt, eliminerar fladderekon och förbättrar känslan av akustisk frihet i ett rum. Vi kan hitta dem i konserthallar (där de är stora öppningar i väggarna) eller på egen hand, där de används som en integrerad del av hemmabion.

Similar Posts

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *