Temperament – vad är det egentligen? Definition av begreppet

Temperament - czym dokładnie jest? Definicja pojęcia

Vi hör ofta ordet ”temperament”, men få av oss vet vad det egentligen är. Temperament anses vara en av de viktigaste faktorerna för att bestämma vår karaktär. Vissa anser att temperament är lika viktigt som personlighet. I den här artikeln ska vi titta närmare på vad temperament är, vilka typer av temperament det finns och hur man kan känna igen det hos andra.

Vad är temperament? Definition av begreppet

Temperament är en egenskap hos en person som påverkar deras beteende i olika situationer. Enkelt uttryckt är temperament en typ av energi som avgör hur en person reagerar på situationer i sin omgivning. Temperament kan liknas vid en nyans som påverkar hur en person uppfattar och reagerar på händelser.

Klassificering av temperament

Dr William Sheldon utvecklade en klassificering av temperament som delade in människor i tre olika typer: ektomorfa, mesomorfa och endomorfa. Ektomorfer är känsliga, ömtåliga och ofta blyga. Mesomorfa är starka och modiga och endomorfa är mycket sociala och lugna.

Temperament vs personlighet

Även om temperament och personlighet ofta förväxlas är de olika saker. Personlighet är mer fokuserad på en persons beteende och attityder, medan temperament fokuserar på en persons reaktion på omständigheter. Detta är särskilt tydligt i stressiga eller stimulerande situationer. Personer med olika temperament kan reagera mycket olika i samma situationer.

Hur känner man igen någons temperament?

Att känna igen en persons temperament är mycket enkelt. Observera helt enkelt hur han eller hon reagerar på olika situationer. Ektomorfer är mer blyga och känsliga för kritik, mesomorfer är mer äventyrliga och energiska och endomorfer är mer sällskapliga och lugna. Du kan också fråga personen om deras temperament och hur det påverkar deras beteende.

Sammanfattningsvis är temperament en egenskap hos en person som påverkar deras beteende i olika situationer. Det finns tre typer av temperament: ektomorf, mesomorf och endomorf. Temperament förväxlas ibland med personlighet, men det är två olika begrepp. Att känna igen en persons temperament är mycket enkelt. Observera helt enkelt hur han eller hon reagerar på olika situationer.

Similar Posts

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *