Zimbardo-experimentet – vad var det egentligen?

Eksperyment Zimbardo - czym dokładnie był?

Zimbardo-experimentet är ett av de mest kända och kontroversiella psykologiska experimenten. Det utfördes 1971 av Philip Zimbardo, professor i psykologi vid Stanford University.

Vad var Zimbardo-experimentet?

Zimbardo-experimentet är ett av de mest kända psykologiska experimenten genom tiderna. Det utfördes av professor Philip Zimbardo 1971 vid Stanford University och var utformat för att testa hur personlighet och situation kan påverka mänskligt beteende. Tjugofyra frivilliga valdes ut för experimentet och delades in i två grupper – fångar och vakter. Deltagarna i experimentet fick genomgå en rad psykologiska tester för att säkerställa att de var mentalt friska. De tilldelades sedan roller och vistades i ett särskilt förberett fängelse i sex dagar.

Zimbardo-experimentet – experimentets förlopp

Ett av de mest kända psykologiska experimenten, utfört av professor Zimbardo, var utformat för att ta reda på hur personlighet och situation kan påverka en persons beteende. Experimentet gick ut på att dela in deltagarna i två grupper – fångar och vakter. De förstnämnda bar speciella dräkter och deras uppgift var att följa vakternas instruktioner. De senare, å andra sidan, hade till uppgift att kontrollera och övervaka fångarnas handlingar. Experimentet var tänkt att pågå i en vecka, men Zimbardo bestämde sig för att stoppa det efter några dagar, eftersom han upptäckte att deltagarna började få psykiska problem.

Forskning och slutsatser – Zimbardo-experimentet

Under experimentet utsattes ”fångarna” för olika former av kontroll och diskriminering av ”vakterna”. Resultaten av experimentet var mycket intressanta – det visade sig att de som spelade rollen som ”vakter” började bete sig mer och mer aggressivt och hänsynslöst mot ”fångarna”. De som spelade rollen som ”fångar” blev däremot apatiska och maktlösa.

Slutsatsernaav Zimbardos experiment är mycket viktiga för psykologin och för oss alla. De visar att personliga egenskaper och miljö har en enorm inverkan på vårt beteende. Ofta är vi medvetna om detta inflytande, men ibland kan vi vara omedvetna om det. Det är därför alltid värt att ha detta i åtanke och komma ihåg att var och en av oss kan bete oss på sätt som vi inte skulle vilja, om vi bara befinner oss i rätt miljö och situation.

Similar Posts

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *