Ayurveda – den urgamla vägen till hälsa

Ajurweda - starożytny sposób na zdrowie

Ayurveda, som ofta kallas medicinens moder, erkändes som en medicinsk vetenskap av Världshälsoorganisationen först 1979, trots att dess rötter går tillbaka till 1100-talet f.Kr. Den betraktas nu som medicinens vagga. Det är därför en missuppfattning att det skulle röra sig om alternativ medicin. Det är ett traditionellt österländskt behandlingssystem som syftar till att hitta en balans mellan kropp, själ och ande.

Ayurveda vad är det?

Ayurveda är den gamla indiska konsten för holistisk läkning. Från hindi ”ayur” som betyder liv, och ”veda” som betyder vetenskap, är ayurveda kunskapen om livet. Förutom medicin är psykologi och filosofi viktiga och oskiljaktiga aspekter av den. Därför är det allmänt erkänt att ayurveda kan bota alla fysiska och psykiska tillstånd. Det är en holistisk behandlingsmetod där massage, rätt kost, motion och även örter är viktiga faktorer. Ayurveda är dock mycket mer än en behandling. Det är vetenskapen om hur man lever i harmoni med sig själv och sin omgivning i fullständig harmoni.

Läkaren inom Ayurveda

Läkaren inom Ayurveda har ett individuellt förhållningssätt till patienten. Han eller hon tar hänsyn till en rad relevanta uppgifter, t.ex. dagliga vanor, kost, känslomässiga reaktioner, känslo- och livssituationer, och går även tillbaka i familjehistorien. En sådan intervju ger en fullständig bild av vilket psykofysiskt tillstånd patienten befinner sig i. Detta gör det möjligt för den ayurvediska läkaren att skräddarsy en lämplig formel för att läka patienten. Nyckeln är inte bara att behandla sjukdomen, utan att förhindra att den uppstår. På så sätt kan patienten, enligt Ayurvedas filosofi, njuta av ett långt och lyckligt liv i harmoni med naturen. Harmoni med naturen, det är värt att betona, är centralt för den ayurvediska metoden.

Grunderna i Ayurveda

Inom ayurveda består allt av 5 element som motsvarar grundämnena: luft (vayu), vatten (jala), eld (tejas), jord (prithvi) och även eter (akaśa). Eftersom man inom denna healingkonst tror att allt i universum är sammanlänkat, består människan av de 5 sammanlänkade elementen. Följaktligen manifesterar sig energin i vår kropp i 3 former:

  • Vata – en kombination av eter och luft
  • Pitta – en kombination av eld och vatten
  • Kapha – en kombination av vatten och jord

Dessa element påverkar vårt utseende, karaktärsdrag och hälsotillstånd samt vissa beteendemönster. Varje person har en unik och individuell kombination av dessa energier inom sig, och obalans mellan dem orsakar sjukdom. Ayurveda syftar till att upprätthålla en balans mellan dem.

Ayurveda, eller i en frisk kropp, en frisk själ

Eftersom balansen mellan kropp, själ och ande är viktig inom ayurveda, är det omöjligt att njuta av full hälsa när minst ett av elementen är i obalans. Det betyder att mental och känslomässig balans är identisk med kroppens. Om man stannar kvar i stressiga situationer och ger negativa tankar näring påverkar det därför hälsan i kroppen. Ordspråket att ilska skadar skönhet återspeglas här. Ilska ackumuleras i buken och känslorna tar också ut sin rätt i ansiktet. Balans i ayurveda handlar också om att agera i harmoni med sig själv. Om vi gör val på grund av yttre påtryckningar snarare än vår egen önskan, stör vi energibalansen. All inkongruens inom oss återspeglas på andra plan av vårt väsen.

Ayurveda, även om det låter exotiskt, syftar egentligen bara till att upprätthålla den inre balansen och leva i harmoni med sig själv. Det handlar om att fördjupa sin medvetenhet om sitt väsen och inse att man inte bara är en kropp, utan också en ande och ett sinne. Detta följs sedan av övertygelsen att en negativ inställning till sig själv och världen inte kommer att tillåta oss att fullt ut njuta av hälsa och balans. Endast genom att harmonisera alla dessa faktorer uppnås hälsa och möjligheten att njuta av livet till fullo.

Similar Posts

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *