Hur kan man förhindra att man förlorar jobbet?

Jak nie stracić pracy?

Tänk dig att du efter år av oklanderligt arbete straffas. Snart sänker din arbetsgivare din lön på grund av bestraffningen. I bitterhet går du till din chef för en uppriktig diskussion. Resultatet blir att ditt anställningsavtal sägs upp på grund av bristande förtroende.

Hade din chef rätt att utdöma ett straff för det du gjorde?

Hade han rätt att sänka din lön? Hur kan du protestera mot ett orättvist eller för hårt straff? Har chefen rätt att avskeda dig för att du protesterar? I en stressig situation uppstår frågor som snabbt behöver besvaras. Du ser dig om efter hjälp. Du vet att både arbetstagarens och arbetsgivarens rättigheter och skyldigheter är reglerade i lag. Men du vet inte var du ska leta efter rätt paragraf, och om du ens har hittat den visar den sig vara obegriplig eller tvetydig. Du söker frenetiskt efter förklaringar på Internet, men kan du lita på gratis källor? Uppfyller mallbrevet till arbetsgivaren du hittade de formella kraven? Är du säker på att den paragraf som nämns i modellansökan fortfarande gäller?

Hade din chef rätt att utdöma ett straff för det du gjorde?
Hade chefen rätt att utdöma ett straff för det du gjorde?

Istället för att hitta svar stöter du på nya frågor om och om igen. Eftersom ärendet verkligen är viktigt för dig vill du veta hur det verkligen ligger till, så du betalar för juridisk rådgivning. På grund av din låga lön och risken för arbetslöshet är det en stor påfrestning för dig. Advokaten säger till dig att det är så och så, det här är aktuellt och det där är inte aktuellt. Du lugnar ner dig och förbereder en lämplig invändning mot påföljden. Men under arbetets gång stöter du på ett annat viktigt problem. Under tiden vill advokaten att du ska betala för ytterligare rådgivning. Nåja, men okej – med smärtsamt hjärta betalar du, eftersom fallet är värt det. Du lämnar in en invändning och väntar lugnt på att ärendet ska avgöras till din fördel.

Under tiden avslår arbetsgivaren ansökan! Advokaten försäkrade dig trots allt om att du hade rätt – vad händer nu? En tredje juridisk rådgivning och en tredje räkning. Beloppet börjar bli betydande, men återanställning eller ersättning kommer att göra denna kostnad helt motiverad. Du måste lämna in en stämningsansökan till arbetsdomstolen. Advokaten har debiterat dig extra för sin design, men du är glad att det är lite, eftersom han ville ha tre gånger så mycket för att förbereda stämningsansökan specifikt för ditt fall. Du lämnar in stämningsansökan, men under ärendets gång visar det sig att du inte har underbyggt kravet tillräckligt. Återigen juridisk rådgivning och en räkning, men….

I slutändan vann du

Du har fått ersättning för alla dina utgifter! Ärendet är avgjort! Du ser tillbaka på kostnaderna och stressen, men du viftar med handen och säger till dig själv att det var tvunget att bli så. Men var det verkligen nödvändigt? Och vid en eventuell förlust? De stora pengarna för ineffektiv juridisk rådgivning kommer att visa sig ha kastats i sjön. Och vad händer om fallet blir komplicerat och du betalar ännu mer för att klargöra problemet? Och slutligen, den viktigaste frågan – var du verkligen tvungen att betala så mycket för möjligheten att på ett korrekt sätt utöva dina anställningsrättigheter?

Det finns ett annat sätt! Använd bara det paket som en specialist på arbetsrätt har tagit fram specifikt för ett fall som ditt. Ett paket där du hittar en mall för ett krav på arbetsgivaren. eller ett krav till arbetsdomstolen, omfattande och tillgängliga förklaringar av hur du fyller i standardbrevet, i vilken situation du bör lämna in det, hur ärendet kan utvecklas, hur du kan reagera och exakt vilka dina rättigheter är. Dessutom har du alla viktiga bestämmelser för ditt fall samlade där. Du behöver inte leta efter dem och undra om de är korrekta. Och det bästa är att ett sådant paket med ett mallbrev och förklaringar kostar mycket mindre än juridisk rådgivning. Så varför spendera onödigt på en advokat?

Hur undviker man att förlora jobbet?
Hur undviker man att förlora jobbet?

Var är garantin, frågar du? Mycket riktigt. En portal med ett urval av brev i stället för juridisk rådgivning måste vara märkt av en välrenommerad arbetsrättsbyrå. Och om du ändå kan använda dig av det omfattande biblioteket med expertartiklar om arbetsrätt på en sådan portal, kommer du att upptäcka att du har allt du behöver på ett och samma ställe.

Naturligtvis är det bäst att inte bara undvika en sådan situation, utan även att inte ens föreställa sig den. Men den försiktige är alltid försäkrad – så det är värt att ta reda på var man kan söka hjälp i svåra situationer.

Similar Posts

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *