Abraham Maslow – vem var han egentligen?

Abraham Maslow - kim dokładnie był?

Abraham Maslow var en amerikansk psykolog som föddes 1908. Han var involverad i studier av mänskligt beteende och motivation. Idag kommer vi att presentera denna forskares profil och prestationer i detalj.

Vem var Abraham Maslow?

Abraham Harold Maslow föddes den 1 april 1908 i New York, i en judisk familj. Hans far var slaktare och hans mor var hemmafru. Abraham Maslow var det första av sju barn. Vid fem års ålder började han gå i skolan. Vid 13 års ålder flyttade familjen till Brooklyn. Abraham Maslow gick ut high school 1925 och började på City College of New York, där han tog examen 1928. Han fortsatte sedan att studera vid University of Wisconsin i Madison, där han tog sin doktorsexamen i psykologi 1934.

Abraham Maslow avled den 8 juni 1970 i Menlo Park, Kalifornien. Han var gift med Bertha Goodman Maslow och hade tre barn. Hans verk och syn på psykologi har haft en enorm inverkan på det vetenskapliga samfundet och den bredare kulturen.

Abraham Maslows karriär

Efter examen från universitetet arbetade Abraham Maslow som lärare i flera gymnasieskolor. Från 1937 till 1951 arbetade han som forskare i Yerkes-laboratorierna vid Yale University’s Institute of Psychology. Under denna tid inledde han sin forskarkarriär och publicerade artiklar och böcker om psykologi. År 1951 flyttade Abraham Maslow till Brandeis University, där han arbetade fram till sin död. Abraham Maslow var en av 1900-talets mest framstående psykologer. Hans viktigaste verk är ”A Theory of Human Motivation” (1943) och ”Toward a Psychology of Being” (1968).

Abraham Maslow – viktiga prestationer

Hans mest kända verk är”Behovspyramiden” – en hierarkisk modell av mänskliga behov, som Maslow beskrev 1943. Enligt Maslow finns det 5 huvudtyper av behov som formar det mänskliga beteendet:

  1. Fysiska behov – detta är behov som mat, dryck, skydd och säkerhet.
  2. Sociala behov – det är behoven av kontakt med andra människor, acceptans och kärlek.
  3. Kognitiva behov – det här är behoven av personlig utveckling, att lära sig nya saker och vidga sina vyer.
  4. Estetiska behov – behov av att uppleva världen på ett estetiskt sätt och att skapa konstverk.
  5. Självförverkligande behov – det här är behoven av att uppnå sin fulla potential och förverkliga sig själv i livet.

Maslows behov är hierarkiskt ordnade i form av en pyramid. De lägsta behoven, såsom fysiska och sociala behov, måste tillfredsställas för att man ska kunna fokusera på de högre behoven, såsom kognitiva och estetiska behov. Självförverkligande är det högsta behovet, som bara kan uppnås om alla andra behov är tillfredsställda.

Maslows behovspyramid anses fortfarande vara ett av de viktigaste begreppen inom psykologin. Det hjälper oss att bättre förstå mänskligt beteende och motivation och hur dessa kan användas i arbetet med människor.

Similar Posts

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *