Tredje ögats chakra – intuition

Czakra szósta

Tredje ögats chakra är det chakra som ansvarar för vår intuition. Det är den energi som hjälper oss att uppfatta information som ligger bortom vårt fysiska förnufts räckvidd. Det tredje ögats chakra är länken mellan vårt medvetande och universum. Det är den plats där vi kan få vägledning genom vår intuition.

Vad är det tredje ögats chakra?

Det tredje ögats chakra är det sjätte chakrat och ligger mellan ögonbrynen, strax ovanför näsan. Det är centrum för intuition, fantasi och bekräftelse, vilket gör att vi kan se bortom sinnena och öppna oss för en bredare uppfattning. Det tredje ögats chakra kan vara öppet eller blockerat, beroende på individuella erfarenheter och förutsättningar.

Färgen på det tredje ögats chakra är indigo och safir, och det symboliserar skaparkraften och är ett mycket viktigt energicentrum. Genom att öppna detta chakra kan visdom, intuition och visualisering åkallas, vilket påverkar vårt endokrina system.

För att börja öppna det tredje ögats chakra, föreställ dig vårt sjätte chakra som en sodalitsten, granat eller mörk ametist. Fokusera sedan på färgerna som kommer från denna sten och energiflödet i din kropp. Du kan också använda kontemplation för att börja tillåta dig själv att se den större bilden och se den bredare verkligheten.

Nästa steg skulle vara att rengöra och läka det tredje ögats chakra för att ge dig själv större tillgång till extra-sensorisk uppfattning. För att göra detta kan du använda ljud, tanzanit eller fluorit för att föra in positiva vibrationer och frigöra blockeringar. Visualiseringar och affirmationer kan också användas för att börja se parapsykiska förmågor och öppna upp för klärvoajans.

När det tredje ögats chakra är öppet kan vi tillåta oss att uppleva verklighetskontroller i de fysiska och extra-sensoriska dimensionerna. Detta gör att vi kan se världen ur ett bredare perspektiv och ger tillgång till visdomschakrat. Att öppna detta chakra hjälper till att frigöra ego-blockeringar och gör det möjligt för oss att åberopa högre energier i våra liv.

Hur läker man det tredje ögats chakra?

Det tredje ögats chakra är ett mycket viktigt chakra som är ansvarigt för våra högre medvetandetillstånd. Det är beläget mellan ögonbrynen och dess färg är violett. Det är kopplat till vår intuition, vårt högre jag, endokrina ekonomi och nervsystem. När det är blockerat kan det bland annat yttra sig som synstörningar, koncentrationssvårigheter och brist på självförtroende.

För att läka det tredje ögats chakra är det nödvändigt att fokusera på dess energi och skapa ett flöde av energi runt det. Detta görs bäst genom meditation. Du kan börja med att fokusera din uppmärksamhet på din ögonbrynslinje och visualisera det blå ljuset runt den. Försök sedan föreställa dig att ljuset flödar runt detta område och expanderar längre och längre. Du kan också fokusera din uppmärksamhet på vårt högre jag och visualisera att det fyller detta område med utstrålning.

Meditation av tredje ögats chakra hjälper oss att uppfatta och aktivera extrasensorisk syn och att bättre förstå vår intuition. Det hjälper oss också att lära oss att fokusera och lugna sinnet, vilket har en positiv effekt på de andra chakrana och vår allmänna hälsa. För att få ut alla fördelar är det dock viktigt att systematiskt utöva meditation av tredje ögats chakra. Detta kommer att bidra till att upprätthålla balans och harmoni i våra liv.

Affirmationer och meditation av tredje ögonchakrat

Affirmationer:

 1. Jag är öppen för min intuition och lyssnar uppmärksamt på den.
 2. Jag litar på min intuition och följer den i mitt liv.
 3. Mina tankar är rena och tydliga och jag uttrycker mina tankar med visdom och empati.
 4. Jag fokuserar på välvilja och styrka i mitt liv, och min intuition leder mig mot mina mål.
 5. Jag öppnar mig för andlig tillväxt och positiva förändringar i mitt liv.
 6. Jag uttrycker tacksamhet för min intuition och hur den hjälper mig att fatta kloka beslut.
 7. Jag är öppen för nya möjligheter och inspiration som kommer till mig från mitt tredje öga.
 8. Jag använder min intuition för att attrahera bra saker och positiva människor i mitt liv.
 9. Jag fokuserar på positiva tankar och visualiseringar och min intuition hjälper mig att manifestera det jag önskar.
 10. Mitt tredje öga är öppet och fullt av kraft, och jag använder dess potential för att uppnå mina mål.

Meditationer:

 1. Fokusera på andningen och visualisera den violetta färgen som symboliserar det tredje ögats chakra (Ajna).
 2. Upprepa affirmationen: ”Jag är öppen för min intuition och fokuserar på positiva tankar och visualiseringar”.
 3. Föreställ dig att ditt tredje öga öppnas och fylls av ett starkt ljus som hjälper dig att se klart och tydligt.
 4. Visualisera hur din intuition leder dig till positiva resultat och hjälper dig att uppnå dina mål.
 5. Föreställ dig att ditt tredje öga är klart och rent och att energin flödar fritt genom det.
 6. Fokusera på att känna dig lugn och balanserad i ditt tredje öga så kommer energin att bli starkare och starkare.
 7. Visualisera dig själv när du använder kraften i ditt tredje öga för att manifestera det du önskar i ditt liv.
 8. Fokusera på din inre frid och visualisera hur ditt tredje öga låter dig se lösningar på dina problem.
 9. Öva mindfulness i ditt dagliga liv genom att fokusera på din intuition.

Similar Posts

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *